חלק מקיר הבוגרים שלנו

האהבה הגדולה בעבודה הזו זה המפגש עם המשתתפים והסיפורים שלהם.
לכל משתתף יש את הבידול הייחודי לו, ללא ספק האתגר הגדול הוא למצוא את הדרך הדיגיטלית להעביר את הסיפור של החומר האנושי של המשתתף דרך התוצרים הדיגיטליים אותם הוא מייצר.